گودبرداری

مهندسين مشاور ايمن فراز فارس در زمينه هاي سازه، معماري، شهرسازي، مقاوم سازي، ژئو تکنيک، طراحي شهري و همچنين در زمينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي و نيز مديريت و کنترل پروژه ها فعاليت هاي مستمر دارند.  مديران و کارشناسان مجرب اين شرکت،با تلاشي دائم براي ارتقاء و به روز آوري سطح توان علمي خود از شرايط موجود در زمينه فني مهندسي کشور،بهره گرفته و عزم بر ارائه خدماتي برتر و موفق دارد.  ما در ايمن فراز فارس پيمان بسته ايم که با به کار گيري سعي و تلاش خود، در کنار همکاران ايراني و خارجي، خدمات موثر و  ارزشمند فني و مهندسي را با کيفيتي شايسته ارائه دهيم.